مجله طب اسلامی با همکاری موسسه فرهنگی پژوهشی نسیم امام رضا در مشهد مقدس برگزار می کند.

دوره های آموزشی سبک زندگی رضوی

سبک نوین آموزشی طب اسلامی

تصویر IMG

با حضور آیت الله دکتر ضیائی

اساتید دوره

آیت الله دکتر ضیائی :

اساتید دکتر روح الله شریفی :

استاد محمد علی محمدی یکتا :

استاد ابراهیم ابن علیان :

استاد محمدرضا صادقی قهساره :

موضوعات

بیان مبانی طب اسلامی - پرسش و پاسخ

رابطه ی علم طب و علوم دین

14 اصل طب اسلامی – ریشه‌یابی بیماری‌ها – مزاج شناسی کاربردی و روانشناسی مزاج

تشخیص (بررسی 14 علت بیماری‌ها – عنبیه شناسی – تشخیص از راه دست و زبان و علم الاحوال ) اعمال یداوی ( حجامت – ماساژ اصلاحی رفع سردرد، کمردرد، سیاتیک، درد زانو – اصلاح ناف و لگن )

طـب و تربیـت ( مهارت‌های تربیت، رشد و پرورش فرزنـدان در طب اسلامی – بررسی رابطه مزاج‌ با تربیت – نکات طلایی تربیتی از دیدگاه طب و روایات )

اساتید دوره موضوعات آیت الله دکتر ضیائی : بیان مبانی طب اسلامی - پرسش و پاسخ اساتید دکتر روح الله شریفی : رابطه ی علم طب و علوم دین استاد محمد علی محمدی یکتا : 14 اصل طب اسلامی – ریشه‌یابی بیماری‌ها – مزاج شناسی کاربردی و روانشناسی مزاج استاد ابراهیم ابن علیان : تشخیص (بررسی 14 علت بیماری‌ها – عنبیه شناسی – تشخیص از راه دست و زبان و علم الاحوال ) اعمال یداوی ( حجامت – ماساژ اصلاحی رفع سردرد، کمردرد، سیاتیک، درد زانو – اصلاح ناف و لگن ) استاد محمدرضا صادقی قهساره : طـب و تربیـت ( مهارت‌های تربیت، رشد و پرورش فرزنـدان در طب اسلامی – بررسی رابطه مزاج‌ با تربیت – نکات طلایی تربیتی از دیدگاه طب و روایات )

ظرفیت محدود

تصویر IMG

زمان : 23 تا 25 بهمن

مکان : مشهد مقدس

ثبت نام